0

El Sistema – intresserad?

Om man vill ha en intresseanmälan till El Sistema så finns det på skolan.

Advertisements
0

Till föräldrar: Angående läxorna!

Det är viktigt att läxorna kommer i tid, kom ihåg att påminna ert barn, de ska självklart ta eget ansvar men det behöver ni som föräldrar hjälpa till med i år 1.

Läsläxan: Skriv ert namn i “föräldra-raden” när barnet läst för er. Det behövs inte göras varje gång ni läser eftersom vi förväntar oss att ni gör det i stort sett varje dag. En del tycker att barnet har fått en för lätt läxa och det är bra att ni skriver det på raden – dock kanske vi ändå låter barnet ha samma nivå ett tag till. Det är bra att ni tycker till – skriv även om det verkar vara för svårt för barnet.

Läxboken: Det är BARA läxan för veckan som ska göras, ingenting annat. Det kan vara frestande att göra mer men det är viktigt att man håller sig till det som ska göras. Längst bak i boken finns ett avsnitt som heter “För dig som hjälper till med läxan” där det finns korta, tydliga instruktioner och tips till dig som hjälper till med läxan. I Majema-arkivet finns översättningar på engelska, arabiska, serbiska och kroatiska på dessa. Scrolla bara ner till rätt bok och klicka på den översättning som önskas. Material som är bra att ha hemma så att barnen kan använda till läxboken finns på första sidan. Vi vill inte att barnen använder tuschpennor eftersom det lyser igenom mycket mer än kritor.

Har ni fler frågor angående läxorna – snälla låt oss få veta dem. Det går alltid bra att mejla oss!

0

Hälften-dubbelt-armband

image

image

image

 

image

 

image

 

Denna vecka har vi arbetat med begreppen hälften och dubbelt. Vi har bland annat gjort tjusiga pärlarmband. Dessa armband har eleverna fått ta med sig hem. Be gärna eleverna försöka förklara vad de gjort och prata om begreppen. Hälften är halva (antalet) och dubbelt är lika många och lika många till. 🙂 Dessa begrepp är lite kluriga och vi kommer därför träna på dem lite mer.

0

Naturboken

bild

bild1

Här arbetar vi med våra naturböcker. Vi fick klippa och limma in de bilder och texter som vi skrivit om våra lövträd. Vi övade på att följa muntliga instruktioner. Klippa och limma kan vara nog så klurigt ibland 😉

Det ska bli riktigt kul att följa elevernas arbete med Naturboken!

0

SO – trafik

Den här veckan har vi i SO pratat om trafik. Vi har gått en trafikpromenad och pratat om just trafikmärken, var de finns,

vad de betyder och hur de ser ut!

PicMonkey Collage

Så tittade vi på bilderna Catharina tog och i SO-boken.

Doriane och Mathilda trafik

Vi ritade märken och annat som förekommer i trafiken.

0

Anteckningar från föräldramöte år 1 Soldalaskolan 18 september

Jenny hälsar alla välkomna och ger en kort information om vilka som jobbar i denna grupp.

Jenny: Matte och NO

Anja: Svenska / Engelska

Catharina: Svenska / SO / Musik

Berit: Special lärare Svenska och Matte

Camilla: Idrott

Carina, Mimmi och Pernilla extra resurser

Klassen har en blogg som ni kan hitta på denna adress: soldalabarn.wordpress.com

Där läggs lite info upp om vad som görs under dagarna. Veckobreven läggs även in här varje måndag. OM ni vill ha veckobrevet på papper så meddela någon av ovan lärare.

Om Ni inte vill att barnets namn ska nämnas på bloggen meddela någon av ovan lärare.

Lite info om de olika ämnen

Svenska: Berit har träffat varje barn ett och ett och stämt av hur långt de kommit i läsning och hur många bokstäver de kan. From nästa vecka kommer varje barn få en individuell läsläxa. Läs gärna läxan flera gånger med era barn och gärna minst 15 minuter per dag. När ni har läst ut boken titta gärna igenom frågorna på sista sidan för att kolla av att barnen har förstått vad de har läst. Läs gärna på bloggen under fliken ”Om läsning”.

Det jobbas en hel del på Ipads med skrivning, papper och penna kommer att användas mer from 2:an. Finmotoriken tränas på annat sätt.

”Nya språket lyfter”: Är en uppföljning på läs och skriv utveckling som används från år 1 till 6. Denna gås igenom på varje utvecklingssamtal.

Matematik: De kommer att använda sig av boken Matte detektiverna men en hel del av matematik lektionerna kommer att vara laborativa och utomhus. Det kommer inte vara någon återkommande matte-läxa för varje vecka däremot kan färdighetsträning skickas hem vid behov.

NO: Klassen har valt ut några träd som de kommer att följa under året och förhoppningen är att utfallet av detta kommer att bli en ”Naturbok”.

Övrigt:

  • Utvecklingssamtal kommer att ske under oktober månad och dessa kommer att hållas på dagtid. Tider för detta kommer snart att sändas ut.
  • Märk gärna era barns kläder, det finns redan en stor hög med omärkta kvarglömda kläder. Titta gärna igenom högen om något plagg tillhör er.
  • Leksaker ska ej tas med till skolan, det skapar ibland konflikter som tar skoltid att reda ut.
  • OM telefoner måste tas med till skolan så är det på eget ansvar och de ska inte användas under skoltid.
  • Vill vi vara med en dag (eller ½ dag) så är vi hjärtligt välkomna. Ingen föranmälan behövs men det kan vara bra att meddela så att lärarna kan informera om det är något speciellt tänkt för den dagen.
  • Mycket av lektionstiden är tänkt att vara utomhus så tänkt på att ha kläder på barnen som klarar alla sorters väder.

Läxor

Läxor kommer att lämnas from nästa måndag. Det kommer att vara en läsläxa samt en del i ”läxboken”. Läxorna kommer att läggas i en mapp, det kommer även finnas med ett läsprotokoll där det står vilka sidor som barnen ska läsa, detta läsprotokoll ska vi som föräldrar skriva på samt en liten notering om hur läsningen har gått under veckan.

Läxorna kommer att lämnas ut på måndag och skall tas med tillbaka till skolan nästkommande måndag.

Fråga från föräldrar till skolan:

Går det att få till extra städning av toaletterna under dagen, det räcker inte med bara en städning på morgonen. Många barn väljer att inte gå på toaletten på grund av att de är smutsiga. Lärarna tog på sig att kolla upp detta.

Vid pennan

Helene Luthin