Lite information efter första skoldagen!

Material – vi ska hålla koll!

Eleverna har idag fått en penna, ett sudd och en egen linjal. Vi är alla överens om att vi måste ta hand om- och hålla koll på våra egna saker. Skulle man slarva bort eller ha sönder en linjal, så står man för kostnaderna själv.

Ordningsregler – vi är snälla mot varann!

Vi har också gått igenom viktiga ordningsregler och hur vi ska behandla varandra för att skapa ett så bra och tryggt klimat som möjligt. Lärare Emma har också gått igenom konsekvenstrappan med eleverna.

Brev – “hej, vilka är ni?”

Lärare Ami är nyfiken på alla 58 elever och gav de i uppgift att skriva ett varsitt brev till henne, där de fick skriva lite om sig själva och berätta vad de tycker om att göra.

Loggböcker – vad har vi gjort idag/vad gör vi nästa vecka?

Lärare Anja introducerade loggböcker för eleverna och de fick i uppgift att ta med dessa hem för att berätta om de för er föräldrar. För att förtydliga så är syftet med dessa dels att eleverna ska få ta ansvar för att hålla koll på viktiga inlämningar/händelser, men loggboken ska också fungera som en reflektionsbok där eleverna skriver ner korta tankar om hur skoldagen har varit. Vi skriver en vecka framåt, alltså viktiga händelser som sker under kommande vecka t.ex. en studiedag med ändrade sluttider, aktivitetsdagar, studiebesök/utflykter osv. Eleverna har med sig loggboken hem varje torsdag eller fredag, behåller den hemma och visar för föräldrarna över helgen, för att sedan ta med sig den (viktigt!) nästkommande måndag. Vi vill gärna att ni föräldrar skriver en liten kommentar eller signatur i loggboken under aktuell vecka. Det kan även vara så att “Kalle” har en tandläkartid den 25 augusti som du som förälder vet om – skriv då gärna ner det i loggboken och be ditt barn visa det för oss lärare. Sammanfattningsvis är loggboken alltså tänkt att fungera som ett reflektions- och kommunikationsredskap mellan skola och hem.

Idrotten – motion är viktigt!

Slutligen informerar lärare Camilla om att måndagen den 22/8 är det idrott inomhus som gäller, eleverna ska ha med sig inneskor.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s